PLUS TARD CE SERA TROP TARD

[Livsuppdatering] Jag är återigen i Thailand. Jag åkte hemifrån en vacker morgon i slutet av September. Soluppgången var rosa och på ängarna, såväl som på kossornas ryggar, vilade en höstdimma så tät att man tänkte att allting i den måste vara helt ljudlöst. Dagen därpå kom jag till ett dånande och rusande Bangkok, och några dagar […]